Home

Byvoeglike naamwoorde aktiwiteite

Hierdie aktiwiteit handel oor om die monster met byvoeglike naamwoorde te beskryf. Leerders moet byvoeglike naamwoorde kies en dan ook sinne maak. Byvoeglike naamwoorde vorm deel van woordsoorte Hierdie aktiwiteit handel oor om die monster met byvoeglike naamwoorde te beskryf. Leerders moet byvoeglike naamwoorde kies en dan ook sinne maak. Byvoeglike naamwoorde vorm deel van woordsoorte. Wat is byvoeglike naamwoorde? Byvoeglike naamwoorde is woorde wat selfstandige naamwoorde beskryf

Kragtige Byvoeglike Naamwoorde Aktiwitei

AKTIWITEITE (Aangeheg is die hele week se aktiwiteite, jy moet slegs vandag, Woensdag, se aktiwiteit voltooi.) AKTIWITEIT: Gebruik DBO Afrikaans Huistaal - rooiboek: Bl.88-89. Lees die kortverhaal van Lulu weer deur. Kies 6 byvoeglike naamwoorde (uit die lys) wat Lulu aan die begin van die storie beskryf 2. Byvoeglike naamwoorde • Dit is die woorde waarmee die selfstandige naamwoorde beskryf word: Byvoorbeeld: slim Piet, klein potloodjie • As ons hierdie beskrywende woorde sterk wil uitdruk, gebruik ons intensiewe vorme soos: klein > piepklein, swart > pikswart 3. Werkwoord • Dit is 'n woord wat 'n handeling aandui: loop, swem, staan PDF dokument. R 15.00. Afrikaans Gr.3 Woordsoorte, Byvoeglike Naamwoord, Verduideliking en werkkaart quantity. Add to cart. Use, by you or one client, in a single end product which end users are not charged for. The total price includes the item price and a buyer fee Byvoeglike naamwoorde is een van die agt tradisionele woordsoorte. Taalkundiges onderskei egter vandag tussen byvoeglike naamwoorde en woorde soos bepalers wat te vore as byvoeglike naamwoorde gesien is. Nie alle tale het byvoeglike naamwoorde nie, maar die meeste, insluitend Afrikaans, het. Voorbeelde van Afrikaanse byvoeglike naamwoord sluit.

Byvoeglike Naamwoorde Graad 3. Byvoeglike Naamwoorde Graad 3 - Displaying top 8 worksheets found for this concept.. Some of the worksheets for this concept are Begrips toets oefeninge graad 3 pdf epub ebook, Afrikaans selfstandige naamwoorde, Begrips toets oefeninge graad 3 pdf epub ebook, Begrips toets oefeninge graad 3 pdf, Voegwoordeconjunctions, Taalstrukture en konvensies leerdergids. Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies. Suid-Afrika is 'n (fantasties) land vir toerisme. Ons land bied 'n groot en (interessant) verskeidenheid aan elke toeris. Om die kabelkar na Tafelberg te ry, is 'n (gewild) keuse. In die Magaliesberge is daar (kleurvol) lugballonne Object Moved This document may be found her Afrikaans Taal Aktiwiteit vir Graad 4. Afrikaans Taal Aktiwiteit. Dit bestaan uit; samestellings, verkleining, meervoude, werkwoorde, byvoeglike naamwoorde. Die totaal is 60

Beskryf Die Monster - Byvoeglike Naamwoorde Aktiwitei

Gr 3-Afrikaans Huistaal-Werkboek 6 by Impaq - issuu. Afrikaans Huistaal Werkboek 2: Skryf en Handskrif Kwartaal 4 Graad 3 Naam: Klas: A member of the FUTURELEARN group. Ë1903-A-AHT-WB06µ µ. 6. Byvoeglike naamwoorde 7. Selfstandige naamwoorde 8. Werkwoorde 9. Skryf sinne 10. Antonieme 11. Sinonieme 12. Rymwooorde 13. Hoofletters 14 Leestekens 15. Manlik en vroulik 16. Afkortings 17. Klinkers. Bestel per epos by juffrou911@gmail.co

 1. 4. Hoofstuk 4: Byvoeglike naamwoorde (adjectives) 64 Begripstoets 64 Byvoeglike naamwoorde (adjectives) 67 Attributiewe en predikatiewe byvoeglike naamwoorde (attributive and predicative adjectives) 67 Trappe van vergelyking (degrees of comparison) 70 Vergelykings en intensiewe vorme (comparisons/similes and intensive forms) 7
 2. byvoeglike naamwoorde (koel, warm) en bywoorde (sag). Klanke . Week 1 + 2 . Hersien die volgende: • Doen woordbou-aktiwiteite en verdeel eenvoudige woorde met enkelbeginklanke en kort vokale, byvoorbeeld: k-a-t, m-a-t. • Herken die - jie- en - tjie-uitgange aan die einde van woorde, soos in
 3. Bladsye in kategorie Byvoeglike naamwoorde in Afrikaans Die volgende 200 bladsye is in hierdie kategorie, uit 'n totaal van 789. (vorige bladsy) (volgende bladsy
 4. 4 muurkaarte - selfstandige en byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en bywoorde. R 5.00
 5. Posts about selfstandige naamwoord written by Juffer. Deel dit op Twitter(Dit maak in 'n nuwe venster oop) Deel dit op Facebook(Dit maak in 'n nuwe venster oop
 6. Feb 6, 2019 - Afrikaans Gr.3 Woordsoorte, Byvoeglike Naamwoord, Verduideliking en werkkaar

Graad 4 Afrikaans - Byvoeglike naamwoorde 1 - Easy School

Bywoorde en byvoeglike naamwoorde. Hierdie les gaan oor bywoorde en byvoeglike naamwoorde. Dit is maar eintlik net 'n hersieningsles. Dit kan gebruik word van graad 4 - 7. Die bywoorde kan dalk net gespesifiseer word na bywoorde van tyd, plek en wyse. Hier is die powerpoint Die doel van die blog is om Graad 12 leerders 'n beter kennis van Woordsoorte te gee

Afrikaans Gr.3 Woordsoorte, Byvoeglike Naamwoord ..

Byvoeglike naamwoord - Wikipedi

Byvoeglike Naamwoorde Graad 3 Worksheets - Kiddy Mat

Afrikaans - Studiehulp en Pret Aktiwiteite. | Susan du Plessis. Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in die versterkende graad en word dus gebruik om 'n byvoeglike naamwoord te versterk. 'n Voorbeeld hiervan is brandarm, wat baie arm beteken. In Afrikaans skryf ons intensiewe vorme altyd vas (as een woord), behalwe by wawyd oop, nugter. 1) Omkring die selfstandige naamwoorde met blou. 2) Omkring die byvoeglike naamwoorde met groen. 3) Omkring die lidwoorde met geel. 4) Omkring die telwoorde met pers. 5) Omkring die werkwoorde met oranje

Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1 - PNP School Club. Lesplan - inligtingstekste en koerantberigte. Login. Luister en Praat - Koerantberig. Login. Luister en Praat - Koerantberig (Memo) Login. Lees en Kyk - Hoekom honde blaf en hoe om dit te beheer. Login Praat Verskeie van die volgende aktiwiteite moet Storie: Jan droom elke dag gedoen word, afhangend van die tyd wat soos die gebruik van 'n paar byvoeglike . naamwoorde, byvoorbeeld: Die son is warm. Die wind waai sterk Woordsoorte 'n Grondige kennis van woordsoorte is noodsaaklik om goed te kan spel en skryf. As jy byvoorbeeld weet dat Afrikaans 'n eienaam (taalnaam) is, weet jy dat dit met 'n hoofletter geskryf word (want eiename word met hoofletters geskryf). As jy weet dat verafrikaans 'n werkwoord is, weet jy dat dit met 'n kleinletter geskryf word (want werkwoorde word met kleinletters geskryf) 15 Questions Show answers. Identifiseer die selfstandige naamwoorde in die volgende sin. Die klaskamer is gevul met rekenaars. [ANA] Identifiseer die werkwoord in die volgende sin. Ek speel aanlyn spelentjies op die rekenaar. [ANA] Voor watter woordsoorte verskyn n lidwoord

Kragtige Byvoeglike Naamwoorde Aktiwiteit (teacher made)

Afrikaans Plus - Byvoeglike naamwoorde - Adjectives

Graad 5 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3 - PNP School Club. Lees en kyk - leesbegrip. Login. Lees en kyk - leesbegrip (Memo) Login. Lees en kyk - Pre-lees. Login 7.1.4.1 Byvoeglike bepalings Hierdie woord of sinsnede beskryf die selfstandige naamwoord in 'n sin, byoorbeeld: Die bloeddorstige jagter skiet die arme bokkie. Bloeddorstige en arme = byvoeglike bepalings. Die jagter met die houtbeen skiet die bokkie met die krom stert. Met die houtbeen en met die krom stert = byvoeglike bepalings

newstmarysglobalschoolkht

Byvoeglike naamwoorde Naam: Woorde wat selfstandige naamwoorde beskryf, word byvoeglike naamwoorde genoem. Byvoeglike naamwoorde gee stories kleur en karakter en help ons om die storie te visualiseer. Kom ons ondersoek die verskillende maniere hoe ons byvoeglike naamwoorde gebruik: 1. Byvoeglike naamwoorde kan voor OF na ʼn selfstandige. Werkwoorde - Afrikaans. Gepubliseer op 2018-11-23. 2021-06-13 deur Dr Christa van Staden. Daar is vier soorte werkwoorde ( doenwoorde, woorde wat aksie aandui ), naamlik selfstandige werkwoorde, hulpwerkwoord, koppelwerkwoorde en die infinitief. Sommige werkwoorde kan in onderafdelings ingedeel word 10. Die woord sirkels in Sirkels in die siel hou verband met die graffiti -kunstenaar se naam, Sirkelman. In die siel dui daarop dat die straatkuns 'n dieper betekenis het/in Sirkelman s Woordvlakwerk: Eiename, geslag, meervoud, enkelvoud Byvoeglike naamwoorde, aanwysende, besitlike, betreklike voornaamwoorde Sinsvlakwerk: direkte en indirekte rede, enkelvoudige en saamgestelde sinne, stelsinne Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: sinonieme, antonieme, letterlik en figuurlike betekenis Leestekens en spelling: dubbelpunt; kommapunt Woordeboekgebruik Woordeskat binne konteks.

Afrikaans Taal Aktiwiteit vir Graad 4 • Teacha

 1. GRATIS Graad 3 Afrikaans Huistaal kwartaal 2 assessering + 4 Gratis muurkaarte (selfstandige en byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en bywoorde) + Gratis Luister en praat aktiwiteit Volg die skakel om..
 2. Trappe van vergelyking is vorme van byvoeglike naamwoorde of bywoorde. Trappe van Vergelyking. Playstation Revealed! Trappe van vergelyking (degrees of comparison) 70 Vergelykings en intensiewe vorme (comparisons/similes and intensive forms) 73 Deelwoorde (participles) 76 Hersiening 78 5. Trappe van vergelyking; Tyd . Goed, beter
 3. Byvoeglike naamwoorde (adjektiewe) 69 Verbuiging 71 Verbuiging van die byvoeglike naamwoord: letterlik en figuurlik 71 Intensiewe vorme 72 Trappe van vergelyking 73 Deelwoorde75 Hersieningsoefening77 Hoofstuk 5: Lees - werkwoorde, tye en bywoorde79 Begripstoets79 Werkwoorde83 Tye8
 4. Study Idiome, Letterlik & Figuurlik flashcards from Emma Loggenberg's Pinehurst Primary School class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 5. MY GRAAD 5 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL KWARTAAL 2 WERKBOEK - 2020 | Die Onderwysers Klas. Tuis. Hierdie werkboek bestaan uit 41 bladsye ️ wat die volgende insluit: ️x23 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 2. ️x5 begripstoetse (aktiwiteite) ️x23 memo's vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 2
 6. Deelwoorde Byvoeglike naamwoorde: intensiewe vorme, trappe van vergelyking. Voorvoegsels, agtervoegsels en basisvorme Sinsvlakwerk: Praataktiwiteite • Luister- en Praataktiwiteite wat binne die konteks van die Covid-19 reëls toegepas word Lees- en Kyk-aktiwiteite.

Gr 3-Afrikaans Huistaal-Werkboek 6 by Impaq - Issu

Selfstandige Naamwoord. Displaying top 8 worksheets found for - Selfstandige Naamwoord. Some of the worksheets for this concept are Selfstandige naamwoorde graad 2, Selfstandige naamwoorde graad 2, Selfstandige naamwoorde graad 2, Selfstandige naamwoorde graad 2, Selfstandige naamwoorde graad 2, Selfstandige naamwoorde graad 2, Selfstandige naamwoorde graad 2, Afrikaans taal en spel gr4 12 Find the best information and most relevant links on all topics related toThis domain may be for sale Full colour wall charts / posters defining nouns, in Afrikaans Selfstandige Naamwoorde . This chart explains and gives examples of different types of nouns: Soortname Eiename Abstrakte S.NWE Versamelname Maatname Massaname Stofnam Tel jou woorde: Die aangrypende adjektief. Die adjektief is vir ʼn skrywer een van die nuttigste woorde in sy of haar arsenaal. Dit gee kleur, dit gee diepte, en in die hande van ʼn taalvaardige skrywer, is die noukeurige aanwending van adjektiewe in ʼn teks die manier om van ʼn goeie storie ʼn blitsverkoper te maak WordPress.co

Dit is die naam van mense, diere en dinge. Jy kan dit gewoonlik sien, voel of vat. Dit kan ook met 'n hoofletter gespel word. Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne: Gert eet sy kos. Susan loop in die straat. Hy hou van tamaties. Sy drink koeldrank Haar naam is Esther. Antwoorde Gert Dit is 'n eenvoudige verduideliking van Selfstandige Naamwoorde vir Graad 7 1ste Addisionele Taal-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powto.. Verdubbel, Halveer, Ontdek Getalle, Woordsoome ens. Luister en praat - Die reus met die handige neus (Memo) Byvoeglike naamwoorde 7. Slimkoppe Oefentoets Graad 2 Wiskunde met Antwoorde. 1903-A-AHT-WB06. Graad 3 - Wiskunde Aktiwiteite 1. Slimkoppe Oefentoets Graad Week 5&6 Lesplan en Aktiwiteite . Graad 2. Daar is 23 werkkaarte ----- R15 PLAY. Watter 7 soorte selfstandige naamwoorde is daar? Wat is die 4 eienskappe/toetse van 'n soortnaamwoord? Jy kan aan dit met jou sintuie waarneem. Jy kan aan dit vat, dit sien, voel en proe. Nice work! You just studied 12 terms! Now up your study game with Learn mode

Juffrou 911 - Graad 3 - Afrikaans Huistaal werkkaarte

 1. en byvoeglike naamwoorde mr v s classroom, weer lesplan vir graad 1, kurrikulum en assesseringsbeleidsverklaring afrikaans, afrikaanse skakels onniesonline co za, curriculum and assessment policy statement afrikaans life, ons leer oor diftonge lesplan die abc s vir afr, graad 6 2016 vraestelle en memoranda litnet, vak afrikaans ht graad 12.
 2. Hersiening aktiwiteite vir die EKSAMEN. Graad 5 Datum:_____ Lydende vorm Skryf die sinne in die lydende vorm. Byvoeglike naamwoorde Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoorde tussen hakies. a) Ek ry met 'n (nuut) _____ skaatsplank. Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die sinne. a) Die meisie sing mooi. b) Die bank is vuil
 3. Byvoeglike naamwoord aktw 2 merkriglyn 1. Look at both the adjective activities: activity 1 and activity 2. 2. Use a folio paper. Rewrite the sentences and fill in the answers with a colour pencil. 5. Orif/Heading: 6. Skryf op n folio bladsy al die Byvoeglike Naamwoorde uit die storie neer. 7. Kies vyf Byvoeglike Naamwoorde uit die storie. 8

Gebruik naamwoorde en byvoeglike naamwoorde soos jy, sy, hy, dit op die korrekte wyse in skryfwerk. Idees om u kind se skryf vermoëns te verbeter Koop vir u kind 'n dagboek wanneer julle met vakansie gaan. Moedig hom aan om elke dag 'n prentjie te teken of om 'n sin te skryf oor wat hy van daardie dag geniet het • woordsoorte te identifiseer, byvoorbeeld: selfstandige naamwoorde; werkwoorde;voornaamwoorde; byvoeglike naamwoorde; bywoorde en dit korrek en betekenisvol gebruik; • woordsoorte te gebruik om sinne korrek en volledig uit te brei Byvoeglike naamwoorde en bywoorde het belangrike eienskappe gemeen. Een daarvan is dat dit aangepas kan word deur die woorde baie of uiters te gebruik. Dit het egter een belangrike onderskeidende kenmerk: bywoorde wysig byna nooit selfstandige naamwoorde nie. Alhoewel dit nie algemeen is nie, kan bywoorde die selfstandige naamwoord soms. AKTIWITEITE HANDBOEK. BLADSY DATUM. AFGEHANDEL Woordvlak: soortname . Enkelvoud en meervoud . Byvoeglike naamwoorde: trappe van vergelyking, verboë vorme TS&K. AKTIWITEIT Sinsvlak: saamgestelde sinne met bysinne, direkte en indirekte rede . TS&K. AKTIWITEIT Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: basisvorme van woorde TS&K. AKTIWITEIT. Lees. Byvoeglike naamwoorde 7. Die volgende onderwerpe word behandel: 1. Navorsing toon dat kinders wat voor Graad 1 aan stimulerende aktiwiteite blootgestel word, deur hul primêre en sekondêre skooljare heen akademies beter presteer. Krappie Kriek is tweede in die ry. As hulpmiddel vir die skoolgebaseerde 4 Wiskunde November Caryn Wilkinson

Kategorie:Byvoeglike naamwoorde in Afrikaans - Wikiwoordeboe

Muurkaarte: Taalkonsepte - Teacha!

Aktiwiteit 1:Vlakke van beplanning Bestudeer die Gr.12-onderrigplan in die KABV (HT bl. 68-78 EAT bl. 76-87 , TAT bl. 69-80). Stel vas watter vlakke van beplanning nodig is. Kies een Graad 12-siklus in die onderrigplan en dui aan hoe en waarom verskillende volgordes van inhoud / taalvaardighede / aspekte toegepas kan word 9. Byvoeglike naamwoorde in vrye verbindings 10. Byvoeglike naamwoorde in vaste verbindings Deelwoorde 1. Teenwoordige (onvoltooide) deelwoorde 2. Verlede (voltooide) deelwoorde 3. Swak verlede deelwoorde 4. Sterk verlede deelwoorde 5. Werkwoorde wat van ander woordsoorte afgelei is (Werkwoordwisseling) 6 • Byvoeglike naamwoorde • Enkelvoudige sin (onderwerp, voorwerp, gesegde) Spelling en punktuasie • Spelling en spelpatrone Woordeskat in konteks Besin oor selfstandig gelese tekste • Hervertel storie of hoofidees in 3 - 5 [TS&K AKTIWITEITE] sinne • Druk gevoelens oor gelese tekste uit Skryf woorde en hul betekenisse in '

Byvoeglike naamwoorde en bywoorde wat op e eindig, vorm die oortreffende trap met behulp van die bywoord mees, en word meestal as ʼn frase saam met die bepaalde lidwoord die gebruik. a) Hierdie reël geld slegs by byvoeglike naamwoorde waarvan die grondwoord op e eindig en nie by byvoeglike naamwoorde wat attributief gebruik word en daarom ʼn. Chapter 1 Kwartaal 1 1.1 Begripsvrae 1 1.1.1 AFRIKAANS HUISTAAL 1.1.2 Graad 9 1.1.3 Module 1 1.1.4 BEGRIPSVRAE AKTIWITEIT 1: Begripsvrae Akkurate lees is belangrik Oorkoepelende Woorde vir KidsList of Opposite AdjectivesDESCRIBING People and ThingsAdjectives - Flashcard teenoorgestelde woorde vir kinders Woordeskat lys deur opposiete (of Antonieme) Lys van teenoorgestelde byvoeglike naamwoorde groot, klein stomp, skerp goedkoop, duur skoon, vuil moeilik, maklik leeg, vol vinnig, stadig vet , dun voorkant, terug goed, slegte hart, sagte swaar, lig hier.

Image result for byvoeglike naamwoorde examples

C Byvoeglike naamwoorde Byvoeglike naamwoorde word gebruik om mense en dinge op 'n interessante manier te beskryf. Kies twee karakters uit die storie en skryf ten minste ses byvoeglike naamwoorde in die kassies om elkeen te beskryf. Moenie byvoeglike naamwoorde herhaal nie. Gebruik die byvoeglike naamwoorde en skryf nou 'n paragraa Taalstrukture en konvesies: Byvoeglike naamwoorde en ontkenning Inleiding • TEMA: STORIES • Hersien leerder se vorige kennis oor stories,die doel daarvan, asook tekskenmerke. • Aktiveer voorkennis en bespreek tekskenmerke. Stel lesdoel bekend. • Voorspel inhoud van teks na aanleiding van titel en visuele leidrade

©Via Afrika » Afrikaans Huistaal 5 Wanneer jy inhoude krities moet ontleed en evalueer, moet jy spesifiek vir die volgende luister: Watter inhoude is feite en watter is menings. Watter soort taal word gebruik: oorredings-, gevoels- of manipulerende taal? Jy moet partydigheid, vooroordeel en stereotipering kan herken. Jy moet die styl en register van die teks kan identifiseer Wanneer gewone eenlettergrepige byvoeglike naamwoorde wél met die -e verbuig word, het dit dikwels 'n figuurlike betekenis.Byvoorbeeld: Die arm man het min geld, teenoor Die arme man het pakslae gekry.; Dit is 'n ver pad van Pretoria na Kaapstad, teenoor Ons het op verre paaie gereis.; Sy het in diep water verdrink, teenoor Sy het deur diepe waters gegaan

April 18th, 2019 - Selfstandige naamwoorde byvoeglike naamwoorde werkwoorde en by woorde Graad 6 Spelling Boek Afrikaans Is Maklik April 18th, 2019 - Description Spelwoorde vir Graad 6 - 10 Bladsye - Afrikaans met Engels betekenis Reviews There are no reviews yet Be the first to review Graad 6 Spelling Boek Cancel repl Skole betaal 'n bedrag per jaar om toegang te kry tot al ons leermateriaal - kliek asseblief hier vir meer besonderhede. Schools pay one amount per year to obtain access to all our learning material - please click here for more information. MEER INLIGTING / MORE INFORMATION: thinkonline13@gmail.com. Fax/Faks 086 766 2558 bywoorde en byvoeglike naamwoorde mr v s classroom. werkkaarte slimkoppe. afrikaans telwoorde a3 plakkaat - teacha. inhoud1 woordbou werkkaart in kleur1 woordbou werkkaart in. graad 4 tweede kwartaal toetsreeks laerskoolnelspruit co za. gr 10 - 2012 afrikaans huistaal taalstrukture en. omkring die selfstandige naamwoorde met blou 2 omkring Selfstandige naamwoorde..29 Byvoeglike naamwoorde..30 Hersieningsoefening: Byvoeglike naamwoorde..37 Werkwoorde..38 Hersieningsoefening: Die verduidelikings en aktiwiteite dek die inhoud van die jongste KABV en sluit aan by wat jy elke dag in die Afrikaans-klas leer. Die oefeninge bied jou die geleenthei

Best Books Eksamhulp Reeks Blad 2019 - N

Ons gebruik voornaamwoorde in plaas van naamwoorde sodat ons nie dieselfde woorde te veel herhaal nie en om ons sinne minder lomp te maak Sinne met kwalifiserende byvoeglike naamwoorde. 1- Die kos is warm.. 2- Kan u my die blou potlood?. 3- Al die eksamenoefeninge was baie goed maklik.. 4- Die toekoms van daardie kind is sprankelend.. 5- Antonio se vriendin is 'n persoon gelukkig.. 6- die wind koud wimpersvensters (konkrete byvoeglike naamwoord).. 7- My broer is 'n persoon vry (abstrakte byvoeglike naamwoord) Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in die versterkende graad en word dus gebruik om 'n byvoeglike naamwoord te versterk. 'n Voorbeeld hiervan is brandarm, wat baie arm beteken.. In Afrikaans skryf ons intensiewe vorme altyd vas (as een woord), behalwe by wawyd oop, wawyd wakker, nugter wakker, druk besig en rasend honger.. Voorbeelde van a tot z 79 Aktiwiteite 92 Woordeverklarings 97 Bronnelys 101 Bylaag A: Assesseringsrubriek Byvoeglike Naamwoorde en Werkwoorde Graad 4 onderwereld onderwysersgids 2 - Page 11/23. Acces PDF Onderwereld Vrae En AntwoordeScribd antwoorde en net eggo's uit die onderwêreld in ruil kry. Vrae. 1. Is di 'n Voornaamwoord is 'n woord wat as plekhouer of plaasvervanger vir 'n selfstandige naamwoord dien. In Afrikaans is daar verskillende voornaamwoorde

Bywoorde en byvoeglike naamwoorde | Facebook youtube

4 muurkaarte - selfstandige en byvoeglike naamwoorde

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Gr.12 1 Augustus 2017 HERSIENING AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL HERSIENING TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE Gr. 4 Selfstandige naamwoorde. Post navigation. Previous post: Gr. 4 Selfstandige naamwoorde: Soortname. Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9. Contact us FAQ Blog Best Education Jobs Download some CAPS Worksheets for free The Future Report e-learnin Gr. 4 Selfstandige naamwoorde: Soortname Gr. 4 naamwoorde - selfstandige name. Aanlyn Afrikaans toetse - Woortsoorte - Best Educatio Start studying Permanent Ink Woordeskat: Hoofstuk 6-13. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Woordsoorte: October 2011Juffrou 911 - GRATIS Graad 3 Afrikaans Huistaal kwartaal 2

selfstandige naamwoord © My Klaskamer - idees en

AKTIWITEIT 17.1 AKTIWITEIT 17.2 Taal in konteks: (byvoeglike naamwoorde) AKTIWITEIT 18 Skryf 'n verbeeldingsteks: 'n gedig AKTIWITEIT 19 Luister en praat (groepbesprekings) AKTIWITEIT 20 Skryf. Voorsetselkettings ontstaan wanneer 'n teksproduseerder selfstandige naamwoorde of byvoeglike naamwoorde gebruik, eerder as werkwoorde. Regstekste het 'n kenmerkende naamwoordstyl en hierdie naamwoordstyl het voorsetselkettings tot gevolg (Onrust e.a. 1993:129; Burger en De Jong 1997:195)

Graad 5 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3Grade 7 Online Life Orientation Worksheets, careersMY GRAAD 5 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL KWARTAAL 1

Mr V's Classroom - hierdie webtuiste is 'n móét! Dit gee 'n moderne kykie na verskillende vakke, aspekte en veral Afrikaans wat onder meer Bywoorde en Byvoeglike naamwoorde (ppt.) insluit, maar my gunsteling is sy weergawe van idiome (ppt. en aktiwiteit).. Klasjoernaal se eie blad met Afrikaanse en Wiskunde oefeninge. Ons is besig om ons eie arsenaal van Afrikaanse oefeninge te ontwerp Klinkers Die oefening is op senior grade gerig en sal ook help om woordeskat te ontwikkel. <> Login . 5 wenke vir beter klaskamerbestuur onnies online. x =k ۶ ? } UD ԣ( 4I 7 zpo{ Z X | ΃ % 2 Hierdie hulpbron bevat verskeie homofone oefeninge. Gebruik hulle gerus om leerders bekend te stel aan homofone of gebruik hulle selfs na afloop van lesse hiervan om leerders se kennis van homofone te assesseer. 'n Homofoon is 'n woord wat dieselfde soos 'n ander woord klink, maar word verskillend gespel en het verskillende betekenisse Afrikaans (af): ·(landbou) Ryp gewasse van die land afhaal; insameling van vrugte en gesaaides.· (figuurlik) Opbrengs behaal met; die wins van arbeid.··Die oes is in volle swang. Die planeet Ceres se naam is afgelei van die Romeinse godin van groeiende plante, die oes en moederlike liefde. Die oes is besonder ryk die jaar Oor die drie groepe van Voegwoorde